Διαφορά μεταξύ αριθ. 2 καυσίμου και καυσίμου ντίζελ
Οι κατηγορίες καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του καυσίμου πετρελαίου αριθ. 2 και των καυσίμων ντίζελ, εξευγενίζονται από αργό πετρέλαιο. Μπορούν να ταξινομηθούν είτε ως καύσιμο απόσταξης είτε ως εναπομένον καύσιμο, ανάλογα με τη μέθοδο παραγωγής τους. Τα πετρέλαια καυσίμων αριθ. 1, 2 και 4 χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση και είναι όλα πολύ παρόμοια με τα καύσιμα ντίζελ.

Ομοιότητες

Τα καύσιμα ντίζελ είναι παρόμοια με τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση, 2. Όλα αυτά τα καύσιμα αποτελούνται από πολύπλοκα μίγματα αλειφατικών και αρωματικών υδρογονανθράκων. Περιέχουν 80 έως 90 τοις εκατό αλειφατικά αλκάνια (παραφίνες) και κυκλοαλκάνια (ναφθενές) που είναι κορεσμένα με υδρογόνο, 10 έως 20 τοις εκατό αρωματικά και 1 τοις εκατό ολεφίνες. είναι βαρύτερο από το πετρέλαιο 1. Είναι συνήθως αναμιγνύεται και είναι ένα απόσταγμα με υδρογονάνθρακες στην περιοχή C11 έως C20.

Καύσιμο ντίζελ

Τα καύσιμα ντίζελ είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων με κύριο C10 έως C19. Περιλαμβάνουν περίπου 64 τοις εκατό αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, 1 έως 2 τοις εκατό ολεφινικούς υδρογονάνθρακες και 35 τοις εκατό αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Δημοφιλή άρθρα
Αυτοκινητων αρθρα
Αυτοκίνητα | Auto Επισκευή | Η αγορά ενός αυτοκινήτου | Λάτρεις των αυτοκινήτων | Ασφάλεια αυτοκινήτου

Συντήρηση αυτοκινήτου | Ασφάλεια κατά την οδήγηση | Καύσιμα | Η πώληση ενός αυτοκινήτου |

Ελλάδα αυτοκίνητο © [www.greekcars.online]