Saturn SL1 Προδιαγραφές ροπής
Η σειρ? S ε?ναι μια σειρ? οχημ?των που προσφ?ρει ο Κρ?νο? απ? τι? αρχ?? τη? δεκαετ?α? του 1990 μ?χρι τι? αρχ?? τη? δεκαετ?α? του 2000. Η σειρ? S ε?ναι διαθ?σιμη ω? sedan, coupe και wagon. Τα μοντ?λα Sedan ε?ναι γνωστ? ω? Saturn SL. Η SL ε?ναι διαθ?σιμη σε τρει? υποδοχ??: τη β?ση SL, SL1 και SL2. Το SL1 τροφοδοτε?ται απ? τον ?διο κινητ?ρα που βρ?σκεται στα βασικ? μοντ?λα SL. Τα οχ?ματα SL2 ?χουν πιο ισχυρ? και στρεβλωμ?νο κινητ?ρα.

1991-1994 Saturn SL1

Τα 1991-1994 Saturn SL1s τροφοδοτο?νται απ? ?ναν τετρακ?λινδρο κινητ?ρα 1.9 λ?τρων. Ο κινητ?ρα? ?χει λ?γο συμπ?εση? 9,3 προ? 1, εγκεφαλικ? επεισ?διο 3,54 ιντσ?ν και οπ? 3,23 ιντσ?ν. Οι κινητ?ρε? τη? SL1 πρ?τη? γενι?? παρ?γουν 85 ?ππου? στι? 5.000 στροφ?? αν? λεπτ? και ροπ? 107 λιβρ?ν-π?δια στι? 2.400 σ.α.λ .. 1995-2002 Saturn SL1

Για το μοντ?λο του 1995, ο Κρ?νο? α?ξησε τη δ?ναμη του Κινητ?ρα? 1,9 L I4 που βρ?θηκε στο SL1. Ο κινητ?ρα? του SL1 του 1995 ?χει οκτ? βαλβ?δε? και ?ναν μ?νο εκκεντροφ?ρο. Η ιπποδ?ναμη βελτι?θηκε σε 100 στι? 5.000 σ.α.λ. και η ροπ? ?ταν μ?χρι 114 λ?βρε? π?δια στα 2.400 σ.α.λ. 1991-2002 Saturn SL2

Για ?σου? αναζητο?ν περισσ?τερη ροπ?, υπ?ρχει το Saturn SL2. Το SL2 ε?ναι ?να επ?πεδο τελει?ματο? π?νω απ? το SL1 και ε?ναι εξοπλισμ?νο με ?ναν πιο ισχυρ? κινητ?ρα 1,9 L I4. Ο κινητ?ρα? SL2 ?χει ?ναν εκκεντροφ?ρο, 16 βαλβ?δε? και ?να λ?γο συμπ?εση? απ? 9,5 ?ω? 1. Η σχεδ?αση δημιουργε? 124 ?ππου? στι? 5.600 σ.α.λ. και ροπ? 122 στροφ?ν σε 4.800 στροφ??.

Δημοφιλή άρθρα
Αυτοκινητων αρθρα
Αυτοκίνητα | Auto Επισκευή | Η αγορά ενός αυτοκινήτου | Λάτρεις των αυτοκινήτων | Ασφάλεια αυτοκινήτου

Συντήρηση αυτοκινήτου | Ασφάλεια κατά την οδήγηση | Καύσιμα | Η πώληση ενός αυτοκινήτου |

Ελλάδα αυτοκίνητο © [www.greekcars.online]